Zespoły Mieszająco-Iniekcyjne

Zespół Mieszająco-Iniekcyjny typu ZMI-H-01-90/30

Zastosowanie:

Maszyna może być wykorzystywana w górnictwie podziemnym do mieszania gotowych mieszanek zaczynów na bazie cementów portlandzkich bez kruszywa (piasek), a następnie do pompowania wężami do miejsca przeznaczenia.

Specyfikacja:

  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa – MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE),
  • wyroby dostosowane do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego),
  • wyroby posiadają oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej: Ex I M2 cX

 

Do pobrania

Galeria

Zespół Mieszająco-Iniekcyjny typu ZMI-H-01-90/30 Zespół Mieszająco-Iniekcyjny typu ZMI-H-01-90/30