Kategorie

Iskrobezpieczny Czujnik Poziomu i Temperatury typu ICPiT-1.* (do stref Ex)


Zastosowanie:

Iskrobezpieczny Czujnik Poziomu i Temperatury typu ICPiT-1.* jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli poziomu i temperatury cieczy takich jak:

  • olej hydrauliczny klasy HLP/HLL 46 lub 68,
  • olej napędowy do silników spalinowych,
  • emulsja olejowo-wodna HFA/HFAE,
  • woda kopalniana (technologiczna),
  • roztwory wodne.

Czujniki poziomu i temperatury typu ICPiT-1.* spełniają wymagania Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Dz. U. 2016 poz. 817 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dzięki iskrobezpiecznej budowie może być on stosowany w podziemiach kopalń węgla kamiennego, w wyrobiskach metanowych i niemetanowych,w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Iskrobezpieczny Czujnik Poziomu i Temperatury oferowany jest w trzech wariantach wykonania o różnej wielkości skrzynki zaciskowej i kołnierza montażowego. Wykonanie z powiększoną skrzynką zaciskową jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach, gdzie niezbędna jest większa ilość miejsca np. do instalacji członu końcowego.
W zależności od zamówienia klienta, czujnik może być wykonany z rurą osłonową układu pływaków lub bez.

Parametry techniczne:


 

Długość sondy:
(inne długości na życzenie po uzgodnieniu)
120 – 2000 mm
Typy kontaktronów bistabilne
monostabilne normalnie otwarte,
monostabilne normalnie zamknięte
Temperatura zadziałania od 30 do 110 °C
Typ zestyku temperatury normalnie zamknięty
lub normalnie otwarty
Stopień ochrony IP54
Wymiary montażowe 4 śruby M8 na średnicy ∅ 100 mm
Średnica kołnierza montażowego ∅ 125 mm lub ∅ 120
Cecha budowy przeciwwybuchowej I M2 Ex ia I Mb
Napięcie max Ui 60 V
Natężenie max Ii 2A
Moc. max Pi 30 W
Pojemność wewnętrzna Ci pomijalna
Indukcyjność wewnętrzna Li pomijalna

Tabela 1: Temperatury otwarcia i zamknięcia styków czujnika temperatury dla styku NC


 

Temperatura otwarcia styku (°C) Temperatura zamknięcia styku (°C)
30 ± 3 15 ± 4
40 ± 3 25 ± 6
50 ± 3 35 ± 6
60 ± 3 45 ± 6
70 ± 3 55 ± 6
80 ± 3 65 ± 6
90 ± 3 75 ± 6
100 ± 4 80 ± 7
110 ± 4 90 ± 7

Tabela 2: Temperatury zamknięcia i otwarcia styków czujnika temperatury dla styku NO


 

Temperatura zamknięcia styku (°C) Temperatura otwarcia styku (°C)
50 ± 6 35 ± 3
60 ± 6 45 ± 3
80 ± 6 65 ± 3
90 ± 6 75 ± 3
100 ± 7 80 ± 4


Galeria:


icpit-1
icpit-3
icpit-4
icpit-2