Kategorie

Zespoły pompowe do prób hydrostatycznych max. 2000 bar


W skład oferowanej maszyny wchodzą między innymi:

1. Wysokociśnieniowa trójnurnikowa pozioma pompa produkcji firmy URACA.

2. Silnik elektryczny 90 kW.

3. Sprzęgło podatne (z osłoną).

4. Wirowa pompa wspomagająca - zapewnia odpowiednie ciśnienie ssawne na króćcu ssawnym pompy wysokociśnieniowej, umożliwia także szybkie napełnienie testowanego obiektu.

5. Układ filtracyjny - w maszynie zastosowano dwa filtry medium roboczego. Na ssaniu pompy wspomagającej zamontowano filtr wstępny z wkładem wymiennym ze stali nierdzewnej o dokładności filtracji 100 µm, natomiast na ssaniu pompy wysokociśnieniowej zastosowano filtr dokładny z obudową ze stali nierdzewnej i wkładem workowym o filtracji 25 µm.

6. Zawór przełączający i bezpieczeństwa z siłownikiem pneumatycznym - umożliwia rozruch pompy bez ciśnienia, załączenie ciśnienia po rozpoczęciu próby, oraz automatyczne przełączenie pompy na pracę bezciśnieniową po osiągnięciu docelowego ciśnienia testowego. Sterowanie sprężonym powietrzem poprzez rozdzielacz 3/2-drogowy elektro-pneumatyczny.

7. Zawór zwrotny - zastosowany w linii tłocznej pompy wysokociśnieniowej, separuje ją od obiektu testowego. W momencie przełączenia pompy na pracę bezciśnieniową lub wyłączeniu maszyny, automatycznie utrzymuje on w obiekcie osiągnięte ciśnienie testowe. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia utrzymywanie ciśnienia testowego.

8. Zawór spustowy z siłownikiem pneumatycznym 2000 bar/DN5 - umożliwia spust ciśnienia z obiektu (dekompresję po zakończeniu próby). Sterowanie zrealizowane jest sprężonym powietrzem poprzez rozdzielacz 3/2-drogowy elektro-pneumatyczny.

9. Presostat - wyłączający pompę w przypadku zbyt niskiego ciśnienia ssącego (wartość progowa 2 bar). Zapobiega niebezpiecznej dla pompy pracy „na sucho”.

10. Zawór przepustowy - zwrotny, umożliwia wstępne napełnienie obiektu, z ominięciem pompy wysokociśnieniowej.

11. Zawór kontrolny - jest to precyzyjny zawór iglicowy, z ręcznym pokrętłem, 4000 bar/DN3, który umożliwia kontrolę nad prędkością narastania ciśnienia podczas próby, (jest to konieczne np. gdy obiekt testowy ma małą objętość). Zawór i pokrętło zaworu zostaną zamontowane w pobliżu skrzynki kontrolnej, tak aby operator miał łatwy dostęp do pokrętła i jednocześnie mógł obserwować wartość ciśnienia na wyświetlaczu.

12. Zawór redukcyjny ciśnienia powierza - jest to precyzyjny zawór redukcyjny, ustalający ciśnienie kontrolne powietrza sterujące zaworem bezpieczeństwa.

13. Przetwornik ciśnienia 0-2000 bar, dokładność 0,5% - umożliwia odczyt wartości ciśnienia oraz automatyczne zakończenie narastania ciśnienia po osiągnięciu docelowego ciśnienia testowego a także opcjonalnie rejestrację próby.

14. Szafa sterująco-zasilająca z przewodem zasilającym 20 mb.

15. Pulpit sterowniczy.

16. Rama nośna.

17. Przewód hydrauliczny tłoczny L = 5 m.

Maszyna dostarczana kompletnie zmontowana, gotowa do pracy.


Parametry techniczne:


Maksymalne ciśnienie robocze: 2000 bar / 200 MPa
Wydajność: ok. 23 dm3/min.
Napęd: elektryczny
Moc głównego silnika napędowego: 90 kW
Obroty silnika głównego: 1480 obr/min
Medium robocze: czysta woda
Maksymalna temperatura medium: 50°C.

Opis budowy i działania:


Głównym elementem oferowanego urządzenia jest zespół pompowy, w którego skład wchodzi pompa nurnikowa oraz silnik elektryczny, sprzęgnięte ze sobą przy pomocy sprzęgła podatnego.a przyłączu ssawnym pompy zabudowano wstępny filtr wody, pompę wirową oraz presostat, mający za zadanie kontrolować minimalne ciśnienie podawane przez pompę wspomagającą.

W przypadku braku odpowiedniego ciśnienia, presostat nie pozwoli uruchomić maszyny lub, jeśli maszyna już pracuje, spowoduje zatrzymanie silnika napędowego. Woda jest następnie podawana  do pompy wysokociśnieniowej lub przez zawór przepustowy bezpośrednio do obiektu testowanego (napełnianie obiektu ciśnieniem sieci lub pompy podającej).

Nastawa ciśnienia roboczego maszyny (ciśnienia próby) odbywa się za pomocą układu sterowania. Operator ma możliwość kontroli szybkości narastania ciśnienia poprzez ręczną regulację pokrętłem zaworu kontrolnego, przy jednoczesnej obserwacji aktualnej wartości ciśnienia testowego, wyświetlanej na ekranie miernika. Po osiągnięciu docelowej wartości ciśnienia testowego, następuje automatyczne otwarcie zaworu przełączającego (pompa przełączana jest na pracę bezciśnieniową). Ciśnienie w obiekcie testowym utrzymywane jest wtedy przez zawór zwrotny. Od tego momentu rozpoczyna się faza utrzymania ciśnienia w obiekcie testowym.

Dodatkowym zabezpieczeniem magistrali tłocznej i testowanego obiektu przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnej wartości jest sterowany pneumatycznie zawór bezpieczeństwa o zmiennej wartości ciśnienia reakcji.

Wzrokową kontrolę aktualnego ciśnienia próby umożliwia zabudowany na maszynie przetwornik ciśnienia, którego wskazania obrazowane są na wyświetlaczu na panelu kontrolnym.
Dekompresja testowanego obiektu i spust medium odbywa się przy pomocy zabudowanego w magistrali tłocznej zaworu spustowego.Galeria:


zespoly-pompowe-do-prob-hydrostatycznych-do-2000-bar-01