Kategorie

Zespół Pompowy Płuczkowy typu ZPP 140/55 z napędem hydraulicznym


Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone jest do pompowania cieczy takich jak:

  • czysta woda,
  • solanka nasycona,
  • płuczka bentonitowa o zawartości bentonitu ok 10 kg/100 dm3,
  • wodny roztwór chlorku wapnia o ciężarze właściwym 1,27 kg/dm3

w celu przepłukiwania drążonego przez wiertnicę otworu w celu wynoszenia urobku i chłodzenia narzędzia wiertniczego.

Specyfikacja:

  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą 94/9/WE (ATEX),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego),
  • wyrób posiada oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej:  Ex I M2 c

Parametry techniczne:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowy
Typ ZPP 140/55
Ciśnienie robocze 55 bar (5,5 MPa)
Wydajność 140 dm3/min
Napęd hydrauliczny
Typ oleju hydraulicznego ISO VG 46 / HLP 46
Ciśnienie zasilania olejem 170 bar
Zapotrzebowanie na olej 60 l/min
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Masa 650kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 1540 x 1050 x 1190 mm

 

Istnieje możliwość wykonania maszyny również z napędem elektrycznym, pneumatycznym lub spalinowym.

 


Galeria:


zespol-pompowy-pluczkowy-typu-zpp-140-55-z-napedem-01
zespol-pompowy-pluczkowy-typu-zpp-140-55-z-napedem-02