Kategorie

Iniekcja wysokociśnieniowa zaprawy

Iniekcja wysokociśnieniowa zaprawy to technologia stosowana do naprawy lub wzmocnienia elementów budowlanych, takich jak ściany, stropy, fundamenty, itp. Polega na wstrzykiwaniu pod ciśnieniem specjalnej zaprawy w miejsca, gdzie występują pęknięcia lub ubytki. Proces iniekcji wysokociśnieniowej zwykle składa się z kilku kroków. Po wykonaniu dokładnych badań i ocenie stan elementu budowlanego przygotowuje się mieszankę zaprawy, która jest wstrzykiwana pod wysokim ciśnieniem do wnętrza elementu.

Do iniekcji niezbędna jest pompa hydrauliczna o odpowiedniej mocy. Wytwarza ona ciśnienie, które pozwala na przepchnięcie zaprawy do wnętrza pęknięcia lub ubytku. Zaprawa, która jest wtryskiwana, zwykle jest elastyczna i wytrzymała, dzięki czemu może dostosować się do kształtu elementu, a także uzupełnić ubytki i wypełnić pęknięcia.

 

Iniekcja wysokociśnieniowa mleczka cementowego

Iniekcja wysokociśnieniowa mleczka cementowego to metoda stosowana w celu wzmocnienia gruntów, zabezpieczenia fundamentów oraz uszczelnienia elementów budowlanych, takich jak ściany, fundamenty, dachy i inne elementy konstrukcyjne. Metoda ta skupia się na wtryskiwaniu pod wysokim ciśnieniem mleczka cementowego, czyli specjalnej mieszaniny cementu, wody i domieszek w miejsce przeznaczenia. Do procesu tego niezbędna jest pompa hydrauliczna o dużej mocy. W czasie iniekcji wytwarza ona ciśnienie, które pozwala na przepchnięcie mleczka cementowego do wnętrza elementu lub gruntów.

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia do mieszania zapraw, pompowania i iniekcji o wysokiej mocy. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z parametrami technicznymi poszczególnych urządzeń.