Kategorie

Magnetoodmulnik HE-MO-500-DN** PN16


Zastosowanie:


Urządzenie znajduje zastosowanie do filtracji zgrubnej wody pobieranej z rurociągów p.poż. dla układów:

  • chłodzenia silników elek. maszyn górniczych;
  • chłodzenia skraplaczy górniczych maszyn chłodniczych;
  • zraszania zanożowego kombajnów chodnikowych i ścianowych;
  • zasilania inżektorowych mieszalników emulsji olejowo – wodnej;
  • doświeżania wodą zbiorników procesowych itp.

Sposób działania:


Magnetoodmulnik/filtroodmulnik jest urządzeniem przeznaczonym do filtracji zgrubnej i usuwania z wody zanieczyszczeń w postaci stałej. Jest połączeniem magnetyzera oraz filtra siatkowego z odmulaczem inercyjno-sedymentacyjnym.

Woda kierowana jest na dno zbiornika, gdzie następuje jej rozprężenie i zmniejszenie prędkości przepływu, co przyczynia się do opadania i sedymentacji grubszych zanieczyszczeń stałych oraz wytrącania pęcherzyków powietrza. Podczas przepływu przez magnetoodmulnik woda natrafia na swej drodze na stos magnetyczny wykonany z magnesów o dużej gęstości pola (magnesy neodymowe). Przyczynia się to do usuwania z wody zanieczyszczeń ferromagnetycznych, pochodzących z korozji np. rur i innych nieocynkowanych elementów armatury.

 

Parametry techniczne:


  • urządzenie  jest skonstruowane i przeznaczone do filtracji i usuwania z wody zanieczyszczeń w postaci stałej,
  • urządzenie może być użytkowane w ciągach wodnych pomiędzy rurociągiem p.poż. a układami wodnymi i zraszania maszyn górniczych,
  • urządzenie jest wysokowydajne dzięki dużemu przewymiarowaniu przepustowości układu w stosunku do realnych zapotrzebowań użytkownika,
  • produkt o prostej budowie i użytkowaniu,
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
DN [mm] D H1 H L F M
25 159 208 350 295 120 150
32 159 208 350 295 120 150
40 159 208 350 295 120 150
50 159 250 405 295 160 180
65 159 250 470 295 160 180
80 324 360 665 464 220 240
100 324 360 665 464 220 240
125 324 360 665 464 220 240
150 356 465 970 500 410 330

 

Galeria:


magnetoodmulnik-he-mo-500-01
magnetoodmulnik-he-mo-500-02
magnetoodmulnik-he-mo-500-04
magnetoodmulnik-he-mo-500-03
magnetoodmulnik-he-mo-500-05