Kategorie

Zespół Pompowy Wodny typu ZPW P3-08 A1 D** z nap. elektr. bez przekładn


Zastosowanie:


maszyna jest skonstruowana i przeznaczona do zasilania wodą pod ciśnieniem instalacji zraszania kombajnu ścianowego lub chodnikowego oraz chłodzenia jego silników elektrycznych wg PN-G 50037, możliwość pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem.


Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE)
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada znak CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej wg ATEX:  I M2 c

Parametry techniczne:


Nazwa Zespół Pompowy Wodny z napędem elek. bez przekł
Typ ZPW P3-08 A1 D** z napędem elek.
Ciśnienie robocze do 200 bar (20,0 MPa) 1
Wydajność max. do 163 dm3/min 2
Prędkość obrotowa nominalna silnika 750, 1000 obr/min.
Moc silnika do 30 kW
Silnik elektryczny silnik elektryczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne, powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Przykładowe parametry pracy pomp
dostarczonych do w/w aplikacji

Prob=200 bar, Qrob=40 dm3/min

Prob=100 bar, Qrob=125 dm3/min

Prob=40 bar, Qrob=80 dm3/min

Masa ok. 360-380 kg (bez filtrów)
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 1690 x 734 x 765 mm

1 w zależności od średnicy nurnika i mocy na wale silnika asynchronicznego

2w zależności od średnicy nurnika  i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

 


Galeria:


zespol-pompowy-wodny-typu-zpw-p3-08-a1-d-z-nap-elektr