Kategorie

Zespół Pompowy Wodny typu ZPW P3-10 A1 D**


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej/wiertnicy czystą wodą w celu przepłukania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego,
  • zasilanie młotków wgłębnych,
  • podanie czystej wody pod ciśnienie w celu wykonania próby hydrostatycznej po orurowaniu otworu,
  • zasilanie czystą wodą pod ciśnieniem układów do hydroszczelinowania górotworu i innych układów z napędem hydraulicznym.

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD) oraz z Dyrektywą ATEX  (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej: Ex I M2 c

Parametry techniczne:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny
Typ ZPPW P3-10 A1 D**
Ciśnienie robocze max. do 160 bar (16,0 MPa)
Wydajność max. do 127 dm3/min
Typ napędu silnik elektryczny
Prędkość obrotowa nominalna silnika 985 obr/min
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne, powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Napięcie zasilania 500 / 1000 VAC
Prąd znamionowy 52 / 25,9 A
Wymagana filtracja medium roboczego 100 µm lub lepsza
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia +4 ÷ +40 °C
Poziom emisji hałasu na stanowisku pracy skorygowany charakterystyką A 86 dBA
Minimalne ciśnienie medium na ssaniu 4 bary
Maksymalna temperatury medium na ssaniu 50 °C
Masa ok. 1100 kg

 


Galeria:


zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-a1-d-01
zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-a1-d-02
zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-a1-d-03