Kategorie

Zespół Pompowy Wodny typu ZPW P3-08 A1 D**/ZPW P3-10 z nap. elektr. z przekł.


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego (raczek/gryzer),
  • zasilanie czystą woda pod ciśnieniem układów do hydroszczelinowania górotworu,
  • zasilanie układu wodnego i zraszania dowolnej maszyny górniczej,
  • lokalne zasilanie układów hydrauliki siłowej wodnej i emulsyjnej, narzędzi małej mechanizacji,
  • podanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej np. w wiertnictwie po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności).

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE)
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada znak CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej wg ATEX: Ex I M2 c

Parametry techniczne:


Nazwa Zespół Pompowy Wodny z napędem elek. z przek.
Typ ZPW P3-08 A1 D** /ZPW P3-10 A1 D**
Ciśnienie robocze do 200 bar (20,0 MPa)
do 250 bar (25,0 MPa)1
Wydajność max. do 163 dm3/min2
Prędkość obrotowa nominalna silnika 750, 1000, 1500 obr/min.
Moc silnika do 30 kW / do 37 kW
Silnik elektryczny silnik elektryczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Przykładowe parametry pracy pomp
dostarczonych do w/w aplikacji
Prob=200 bar, Qrob=40 dm3/min
Prob=100 bar, Qrob=125 dm3/min
Masa ok. 960 kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 2190 x 765 x 840 mm

1 w zależności od średnicy nurnika i mocy na wale silnika asynchronicznego

2w zależności od średnicy nurnika  i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego


Galeria:


zespol-pompowy-wodny-typu-zpw-p3-08-a1-d-03
zespol-pompowy-wodny-typu-zpw-p3-08-a1-d-01
zespol-pompowy-wodny-typu-zpw-p3-08-a1-d-02