Kategorie

Zespół Pompowy Wodny typu ZPW P3-** ** D** z nap. pneum. w klatce


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego,
  • zasilanie czystą woda pod ciśnieniem układów do hydroszczelinowania górotworu,
  • zasilanie układu wodnego dowolnej maszyny górniczej,
  • lokalne zasilanie układów hydrauliki siłowej wodnej i emulsyjnej, narzędzi małej mechanizacji,
  • podawanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej np. w wiertnictwie po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności).

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD) oraz z Dyrektywą ATEX  (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej:  Ex I M2 c

Parametry techniczne:


Nazwa Zespół Pompowy Wodny
Typ ZPW P3-** ** D**
Ciśnienie robocze max. do 30 bar (3,0 MPa) 1
Wydajność max.  50 dm3/min 1
Zakres prędkości obrotowej pompy 637 obr/min.
Ograniczenie mocowe pompy do 3 kW
Napęd silnik pneumatyczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne,  powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej Ex I M2 c
Masa ok. 300 kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.)    1300x 744 x 595 mm 1

1 parametry przykładowe dla pompy P3-08 A1 D32

 


Galeria:


zespol-pompowy-wodny-z-nap-pneum-w-klatce