Kategorie

Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury typu ICZT-1 (do stref Ex)


Zastosowanie:

Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury typu ICZT-1 jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli temperatury elementów maszyn i urządzeń oraz wszelkiego rodzaju płynów nieagresywnych, takich jak woda, oleje, emulsje olejowo-wodne, itp.

Czujnik nie może służyć do kontrolowania temperatury mediów agresywnych.

Czujniki temperatury typu ICZT-1 spełniają wymagania Dyrektywy ATEX (2014/34/UE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Dz. U. 2016 poz. 817 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Iskrobezpieczna budowa czujników pozwala na ich stosowanie w wyrobiskach kopalń metanowych i niemetanowych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zasada działania

Czujnik temperatury jest urządzeniem prostym. Wyposażony jest on w element bimetalowy dwustanowy, który pod wpływem temperatury rozwiera lub zwiera styki czujnika, a tym samym zamyka lub przerywa pętlę sterowania maszyny, w której czujnik został zastosowany. Dzięki temu możliwe jest automatyczne zatrzymanie maszyny w przypadku przekroczenia przez kontrolowany element lub medium dopuszczalnej temperatury.

Parametry techniczne:


 

Parametry iskrobezpieczne dla styków 1 – 2
maksymalne napięcie Ui
maksymalny prąd Ii
maksymalna moc Pi
pojemność wewnętrzna Ci 
indukcyjność wewnętrzna Li

50 V
2 A
30 W
pomijalna
pomijalna
Parametry iskrobezpieczne dla styków (1,2) – 3
maksymalne napięcie
maksymalny prąd Ii
pojemność wewnętrzna Ci 
indukcyjność wewnętrzna Li

50 V
0,66 A
pomijalna
pomijalna
Temperatura otwarcia/zamknięcia styku 30 30-110 °C (Tabela 1 i 2)
Rodzaj styku NC lub NO
Długość przewodu do 20 m
Gwint montażowy metryczny M8x1 ÷ M27x2
calowy G¼’’÷ G1 ½’’
Cecha budowy przeciwwybuchowej I M2 Ex ia I Mb
Ciśnienie robocze max. 30 bar
Temperatura otoczenia -20°C ÷ +40°C
Wilgotność względna powietrza do 95% w temp. 40°C
Wysokość względem poziomu morza -2000 ÷ 1000 m

Tabela 1: Temperatury otwarcia i zamknięcia styków czujnika dla styku NC


 

Temperatura otwarcia styku (°C) Temperatura zamknięcia styku (°C)
30 ± 3 15 ± 4
40 ± 3 25 ± 6
50 ± 3 35 ± 6
60 ± 3 45 ± 6
70 ± 3 55 ± 6
80 ± 3 65 ± 6
90 ± 3 75 ± 6
100 ± 4 80 ± 7
110 ± 4 90 ± 7

Tabela 2: Temperatury zamknięcia i otwarcia styków czujnika dla styku NO


 

Temperatura zamknięcia styku (°C) Temperatura otwarcia styku (°C)

50 ± 6

35 ± 3
60 ± 6 45 ± 3
80 ± 6 65 ± 3
90 ± 6 75 ± 3
100 ± 7 80 ± 4

Czujniki oprócz wykonania z progowym pomiarem temperatury i/lub poziomu cieczy mogą być dostarczone także w wykonaniu gdzie odczyt temperatury i/lub poziomu cieczy odbywa się w sposób ciągły z wykorzystaniem interfejsu prądowego lub napięciowego.Galeria:


iskrobezpieczny-czujnik-temperatury-typu-iczt-1-1
iskrobezpieczny-czujnik-temperatury-typu-iczt-1-2
iskrobezpieczny-czujnik-temperatury-typu-iczt-1-4
iskrobezpieczny-czujnik-temperatury-typu-iczt-1-3