Kategorie

Pompy nurnikowe do prób hydrostatycznych i hydrodynamicznych

Pompy nurnikowe do prób hydrostatycznych to specjalistyczne urządzenia, które służą do przeprowadzania testów wytrzymałościowych i szczelności: rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, zaworów i innych elementów instalacji ciśnieniowych.

W przypadku testów hydrostatycznych pompy nurnikowe służą do wypełniania testowanego obiektu wodą lub emulsją olejowo - wodną (przy małych pojemnościach) a przy większych wypełnia się obiekt ciśnieniem sieci, a potem tylko dobija pompą nurnikową do uzyskania określonego ciśnienia próby i utrzymaniu go w ten sposób przez określony czas, w celu sprawdzenia, czy obiekt jest szczelny i odporny na ciśnienie.

Pompy nurnikowe do prób hydrostatycznych i hydrodynamicznych charakteryzują się określoną wydajnością/wydatkiem i precyzyjnym sterowaniem (np. zawory ciśnieniowe do sterowania ciśnieniem oraz zawory iglicowe do sterowania wydatkiem i ciśnieniem), co jest kluczowe podczas przeprowadzania testów. W zależności od potrzeb należy określić przy ich doborze podstawowe parametry, takie jak: wydatek, ciśnienie próby, cykl narastania czy obniżania ciśnienia.

 

Pompy wysokociśnieniowe do wykonywania prób

Pompy wysokociśnieniowe w zespołach ZPT-* do prób hydrostatycznych i hydrodynamicznych powinny być odpowiednio dobrane pod kątem wymagań danej aplikacji, w tym m.in. maksymalnego ciśnienia, wydajności, materiałów konstrukcyjnych czy sposobu sterowania.