Kategorie

Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny typu ZPPW P3-10 A1 D*


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego (raczek/gryzer/koronka itp.),
  • zasilanie czystą woda pod ciśnieniem układów do hydroszczelinowania górotworu,
  • zasilanie układu wodnego dowolnej maszyny górniczej,
  • lokalne zasilanie układów hydrauliki siłowej wodnej i emulsyjnej, narzędzi małej mechanizacji,
  • podawanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej np. w wiertnictwie po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności).

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada znak CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej wg ATEX:  Ex I M2 c

Parametry technicze - wersja I - z silnikiem elektrycznym:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny
Typ

ZPPW P3-08/10 A1 D** z napędem elek.

Ciśnienie robocze max. do 250 bar (25,0 MPa)1
Wydajność max. do 163 dm3/min2
Prędkość obrotowa nominalna silnika 750, 1000 obr/min
Moc silnika max.  do 37 kW3
Silnik elektryczny silnik elektryczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne, powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Przykładowe parametry pracy pomp
dostarczonych do w/w aplikacji
Prob=125 bar, Qrob=125 dm3/min
Prob=250 bar, Qrob=80 dm3/min
Masa ok. 360 – 380 kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 1690 x 730 x 765 mm

1 w zależności od średnicy nurnika i mocy na wale silnika asynchronicznego

w zależności od średnicy nurnika  i prędkości obrotowej silnika asynchronicznego

3w zalezności od zastosowanego silnika dla pompy P3-08 do 30kW, dla pompy P3-10 do 37kW


Galeria:


zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-zppw-p3-08-10