Kategorie

Sterowniki górnicze


Iskrobezpieczny sterownik kompaktowy

Zastosowanie:

Iskrobezpieczny stewrownik kompaktowy jest urządzeniem przeznaczonym doIskrobezpieczny sterownik kompaktowy typu HE-ISC-01 przeznaczony jest do realizacji układów sterowania oraz monitorowania małych oraz średnich maszyn i urządzeń górniczych, pracujących w strefie zagrożonej wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Z uwagi na swoją uniwersalną budowę sterownik HE-ISC-01 może być wykorzystany w układach sterowania agregatów pompowych, olejowych, emulsyjnych, klimatyzacyjnych i innych, w których wymagana jest realizacja ściśle określonego algorytmu sterownia. Dodatkowym obszarem zastosowania sterownika są układy monitorowania parametrów pracy dołowych instalacji technologicznych (sieci rurociągów ppoż., sieci rurociągów sprężonego powietrza oraz gazów inertnych).

Sterownik kompaktowy HE-ISC-01 przeznaczony jest do pracy autonomicznej lub grupowej.
W trybie pracy autonomicznej ewentualna komunikacja sterownika  odbywa się tylko z urządzeniem nadrzędnym. Tryb pracy grupowej wykorzystywany jest w przypadku bardziej złożonych układów sterowania.

Sterownik kompaktowy HE-ISC-01 wyposażony jest w lokalny panel operatora, złożony z wyświetlacza LCD oraz grupy przycisków i przełą¬czników przeznaczonych do wprowadzania danych oraz parametryzacji układu.

Sterownik kompaktowy HE-ISC-01 przeznaczony jest do pracy w wyrobi¬skach stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dzięki iskrobezpiecznej budowie może być on stosowany w podziemiach kopalń węgla kamiennego, w wyrobiskach metanowych i niemetanowych,w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Parametry techniczne:


Interfejsy wejść/wyjść:

12 wejść dwustanowych w standardzie NAMUR (pomiar sygnałów częstotliwościowych do 100 Hz)4 wejścia dwustanowe w standardzie NAMUR (pomiar sygnałów częstotliwościowych do 10 kHz)

8 analogowych wejść prądowych 4-20 mA (dwuprzewodowo z zasilaniem pętli 20 V)

2 analogowe wejścia napięciowe 0-15 V (przystosowane również do pracy dwustanowej)

4 lub 8 wyjść przekaźnikowych (styki przełączne wraz z obwodem z diodą prostowniczą)

4 wyjścia półprzewodnikowe (tylko dla wariantu 4 wyjść przekaźnikowych)

Interfejsy komunikacyjne 2 niezależne separowane galwanicznie interfejsy szeregowe w standardzie RS-485
Napięcie zasilania: 11 - 14 V DC
Pobór prądu: maks. 500 mA
Wyświetlacz: LCD, alfanumeryczny 4x20 znaków
Obsługa urządzenia: do 18 przycisków lub przełączników sterowniczych
Cecha budowy przeciwwybuchowej: I M1 Ex ia I Ma
Wymiary (dł. x wys. x gł.): 400 x 400 x 200 mm (bez uchwytów oraz wpustów kablowych)
   

Galeria:


sterowniki-gornicze-02
sterowniki-gornicze-01