Kategorie

Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny typu ZPPW P3-** ** D** z napędem pneumatycznym


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego,
  • zasilanie czystą woda pod ciśnieniem układów do hydroszczelinowania górotworu,
  • zasilanie układu wodnego dowolnej maszyny górniczej,
  • lokalne zasilanie układów hydrauliki siłowej wodnej i emulsyjnej, narzędzi małej mechanizacji,
  • podawanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej
  • np. w wiertnictwie po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności).

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD) oraz
  • z Dyrektywą ATEX  (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).
  • wyrób posiada znak CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej wg ATEX: Ex I M2 c

Parametry technicze - wersja I - z silnikiem elektrycznym:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowy Wodny
Typ ZPPW P3-** ** D**
z napędem pneumatycznym
Ciśnienie robocze do 30 bar (3,0 MPa)1
Wydajność do 50 dm3/min1
Prędkość obrotowa nominalna silnika 637 obr/min
Moc silnika do 3 kW1
Napęd silnik pneumatyczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne,  powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej Ex I M2 c
Masa ok. 300 kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 1300x 744 x 605 mm

1 wartości przykładowe dla pompy P3-08 A1 D32


zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-01
zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-02
zespol-pompowy-pluczkowy-wodny-typuw-zppw-p3-03
Galeria:


zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-01
zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-04
zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-03
zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-02