Kategorie

Zespół Pompowy Płuczkowo Cementacyjny typ ZPPC P3-10 A1 D**


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej, wiertnicy czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego,
  • cementacja otworów wiertniczych mleczkiem cementowym pod ciśnieniem przy zachowaniu specjalnie opracowanej technologii pracy i obsługi pompy/zespołu pompowego,
  • podanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej np. po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności instalacji) itp.

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego),
  • wyrób posiada oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej:Ex  I M2 c

Parametry technicze - wersja I - z silnikiem elektrycznym:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowo Cementacyjny
Typ ZPPC P3-10 A1 D**
Ciśnienie robocze do 250 bar (25,0 MPa)1
Wydajność max. do 163 dm3/min2
Moc silnika do 37 kW
Napęd silnik elektryczny lub hydrauliczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Masa ok. 135 kg
Gbaryty (dł. x szer. x wys.) 766 x 660 x 520 mm
Przykładowe parametry pracy pomp dostarczonych do w/w aplikacji: Prob=150 bar Qrob=32 dm3/min

1 w zależności od średnicy nurnika i mocy na wale silnika

2 w zależności od średnicy nurnika

 


Galeria:


zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-typ-zppc-01
zespol-pompowy-pluczkowo-cementacyjny-typ-zppc-02