Kategorie

Zespół Pompowy Płuczkowo Cementacyjny typ ZPPC KD 716-G A1 D**


Zastosowanie:


  • zasilanie instalacji wiertniczej czystą wodą pod ciśnieniem w celu przepłukiwania drążonego otworu ze zwiercin i chłodzenia narzędzia urabiającego,
  • cementacja otworów wiertniczych mleczkiem cementowym pod ciśnieniem przy zachowaniu specjalnie opracowanej technologii pracy i obsługi pompy / zespołu pompowego,
  • podawanie czystej wody pod ciśnieniem w celu wykonania próby hydrostatycznej np. po orurowaniu otworu (sprawdzenie szczelności).

Specyfikacja:


  • zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa - MD), oraz z Dyrektywą ATEX 114 (2014/34/UE),
  • wyrób dostosowany do pracy w podziemiach kopalń węgla kamiennego zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (stopień „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasa „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego),
  • wyrób posiada oznakowanie CE oraz cechę budowy przeciwwybuchowej:  Ex I M2 c

Parametry technicze - wersja I - z silnikiem elektrycznym:


Nazwa Zespół Pompowy Płuczkowo Cementacyjny
Typ ZPPC KD 716-G A1 D**
Ciśnienie robocze do 200 bar (20,0 MPa)
Wydajność do 261 dm3/min
Moc silnika do 110 kW
Napęd silnik elektryczny
Odchylenie od płaszczyzny poziomej wzdłużne i poprzeczne +/-10o
Chłodzenie konwekcyjne powietrzem z wyrobiska
Cecha budowy p.wybuchowej       Ex I M2 c
Masa 1260 kg
Gabaryty (dł. x szer. x wys.) 2260 x 893 x 1050 mm
Przykładowe parametry pracy pomp
dostarczonych do w/w aplikacji:
Prob=200 bar, Qrob=123 dm3/min

 


Galeria:


zespol-pompowo-pluczkowo-cementacyjny-typ-zppc-kd-716-g